Bo hos oss

Här hittar du information – både praktisk och formell – som rör ditt boende. Vad krävs för att få plats i Svenska Studenthus bostadskö? När ska hyran betalas? Hur länge kan jag behålla min studentlägenhet? Tillämpas boprövning? Får jag ha en katt i lägenheten? Dessa och många andra frågor får du svar på här. Se även FAQ.

Krav för plats i bostadskö och hyra lägenhet

För att få plats i vår bostadskö måste du styrka att du studerar eller avser att börja studera vid universitet/högskola. Detta gör du genom att ladda upp något av dessa dokument: antagningsbesked, utdrag från Ladok (med ditt personnummer och kurser du läser) eller ansökningsbesked. Läs mer här.

För att teckna hyresavtal hos oss ska du ha fyllt 18 år och inte ha några hyresskulder. Du måste bedriva dina studier i en takt om minst 50%, alltså klara minst 15 högskolepoäng per termin. Boprövning görs två gånger per år.

Hyresavtalet

När du tecknat avtal om att hyra hos oss har du möjlighet att behålla lägenheten upp till sex år. Dina studier bör vara avklarade inom den tidsrymden och lägenheten ska därefter kunna erbjudas andra studenter i vår bostadskö. För forskarstuderande finns möjlighet att ansöka om förlängning av hyresperioden.

Deposition

Vi tar ut en deposition på 5 000 kr för alla våra lägenheter. Depositionen återfås vid utflytt förutsatt att lägenheten är städad, i gott skick och att nycklar är återlämnade. Depositionen aviseras cirka två veckor innan inflytt och du hittar en avi på Mina sidor. Om depositionen inte erlagts får man inte tillgång till lägenheten på tillträdesdagen.

Hyresavtalet för studentlägenheten är personligt och kan inte överlåtas till annan person.

Om du vill hyra ut din bostad i andra hand måste du ha giltiga skäl, till exempel studier på annan ort under begränsad tid för att sedan återvända till lägenheten. För att kunna ansöka om andrahandsuthyrning, som ska omfatta minst sex månader och högst tolv månader i följd, måste du ha bott minst sex månader i bostaden. För andrahandshyresgästen gäller samma studiekrav som för förstahandshyresgästen. Du är ansvarig för lägenheten och därmed är du också betalningsansvarig om din hyresgäst förstör något eller inte betalar hyran.

Uppsägning

Om du vill säga upp ditt hyresavtal ska det göras till den sista i varje månad. Uppsägningstiden är tre månader ömsesidigt. Din uppsägningstid framgår av ditt hyresavtal vilket du hittar på Mina sidor. Du säger upp hyresavtalet genom signering på Mina sidor. Om du hellre fördrar att skicka in en blankett finns den här. Dock kommer återkoppling att ske via Mina sidor.

Betala hyran

Du betalar hyran i förskott varje månad, senast den sista vardagen i månaden.

Hyresavin finner du på Mina sidor, den skickas inte ut med posten. Du kommer inte att få någon påminnelse om att betala hyran, så det är viktigt att du själv håller reda på tiden. Vid utebliven betalning hanteras ärendet av inkasso. Då debiteras du även inkassoföretagets avgifter.

Dina betalningar kan betalas via autogiro. För att göra detta behöver du fylla i och skicka in en blankett för medgivande, som hu hittar här. Fyll i den och ladda upp under Ladda upp filer på mina sidor och maila oss på info@svenskastudenthus.se och meddela att du lagt upp denna.

Det går även bra att betala via e-faktura, kontakta i så fall din bank. Med e-faktura, som är kostnadsfri, är alla betalningsuppgifter ifyllda och du behöver bara godkänna betalningen.

Boprövning

För att få hyra en studentbostad hos oss krävs att du tar minst 15 högskolepoäng per termin. Efter varje termin genomförs en boprövning för att kontrollera att du uppnått kravet. Du behöver då ladda upp ett dokument från Ladok (med ditt personnummer) som visar hur många poäng du tagit. Om du inte klarat tillräckligt många högskolepoäng kommer ditt hyresavtal att sägas upp. Uppsägningstiden från vår sida som hyresvärd är tre månader (i några fall en månad, se ditt hyresavtal).

Fritermin

Du kan ansöka om fritermin, det vill säga ansöka om att befrias från studiekravet under en termin. En sådan ansökan ska göras före terminsstart. Fritermin beviljas endast en gång under den totala boendetiden hos Svenska Studenthus.

Lägenhetsskötsel, energibesparingar och temperaturpåverkan

Hållbarhet är viktigt för oss på Svenska Studenthus och därför är vi måna om att ta hand om våra fastigheter. Men vi kan inte göra det helt själva – du som hyresgäst förväntas ta hand om din lägenhet. Vi har samlat riktlinjer för dina ansvarsområden i lägenhetsskötsel tillsammans med några råd om energibesparing och hur du på påverka temperaturen i din lägenhet på bästa sätt. Här hittar du den boendeinformationen.