Om bostaden

Hemförsäkring

Du måste ha en hemförsäkring när du bor hos oss. Utan hemförsäkring har du inget skydd och kostnaderna kan bli mycket höga om du utsätts för inbrott, skadegörelse, översvämning eller brand. Om du redan har en försäkring, se till att den är tillräckligt stor.

Brandskydd

Läs gärna igenom MSB:s brandskyddsinformation för att skydda dig mot brand och kunna agera rätt om olyckan trots allt skulle vara framme.

Inga husdjur

Det inte tillåtet att ha husdjur i våra lägenheter. Vid överträdelse kan du bli uppsagd och skyldig att bekosta allergisanering av lägenheten.

Ingen rökning

Rökning är inte tillåten i våra fastigheter, varken i lägenheter eller i allmänna utrymmen. Vid överträdelse kan du bli uppsagd och skyldig att bekosta sanering/renovering av lägenheten.

Bredband

De flesta av våra fastigheter har bredband (100 mbit/s) från Bahnhof. Det finns inget särskilt TV-uttag i våra nya lägenheter. Hur du kopplar upp dig på bredbandet samt hur du kan beställa TV kan du läsa här.

Det är inte tillåtet att montera parabolantenn eller liknande på fastigheten, till exempel på fasaden eller vid ett fönster.

El

Förbrukning av el (normalförbrukning) ingår i hyran på de flesta av våra bostäder, vissa avvikelser kan förekomma. I Kiruna ingår elen med ett schablonbelopp. Dock kan vi komma att mäta elförbrukningen och debitera efter faktisk förbrukning. Du hittar specifik information under lägenhetsbeskrivningen.

Värme

Kostnaden för uppvärmning av lägenheten ingår i hyran på de flesta av våra bostäder. Alla hyresgäster betalar gemensamt kostnaden för värme, om denna blir för hög kan detta medföra att hyran kan behöva höjas. Tänk därför på att inte slösa genom att exempelvis reglera värmen genom att öppna fönster, använd istället termostaterna på radiatorerna, och sänk gärna värmen när du reser bort. Värmen skall uppgå till cirka 18 grader på kvällen/natten och cirka 20 grader på dagen.

Nycklar

Våra lägenheter använder sig av ett låssystem som heter Iloq (med undantag för ett fåtal av våra fastigheter). Du kommer att få en nyckel hemskickad till dig cirka två veckor innan inflytt. Denna nyckel är ej aktiv utan kommer att börja fungera på inflyttningsdagen. Du kommer att få instruktioner om hur nyckeln fungerar och hur du skall gå tillväga efter att du har mottagit nyckeln.

Säng

I de flesta lägenheterna ingår en säng. Vi har valt att möblera lägenheten med en säng, dels för att du ska slippa bära in den, för att öka brandsäkerheten men framförallt för att förhindra spridning av skadedjur. Skadedjur är relativt vanligt förekommande i studentbostäder. Men vår sängbotten är försedd med ett madrasskydd som är säkrat för skadedjur och därmed minimerar risken för att skadedjur vill stanna i lägenheten. Av hygieniska skäl så behöver du själv skaffa dig en bäddmadrass.

Ordning och trivsel

I ett flerbostadshus måste hyresgästerna respektera varandra, annars fungerar inte samvaron. Om man uppträder hänsynsfullt uppstår färre situationer som kan ge upphov till irritation eller konflikter.

I och utanför husen finns gemensamma utrymmen som ska vara trevliga för alla hyresgäster att vistas i. Skräpa inte ner (det finns papperskorgar och miljörum på gården) så förblir bostadsområdet rent och trivsamt.

Allmänna utrymmen

I våra hus finns det allmänna utrymmen som alla hyresgäster har ett gemensamt ansvar för, främst entréer, trapphus och korridorer utanför lägenheterna. Det är förbjudet att använda dessa utrymmen som uppställnings- eller avstjälpningsplats. Av brandskydds- och trivselskäl får ingenting placeras i dessa utrymmen. Städning av allmänna utrymmen sker en gång i veckan.