OM OSS

Svenska Studenthus är ett rikstäckande studentbostadsbolag och äger idag studentlägenheter i Stockholm, Gävle, Lund, Kiruna, Umeå, Växjö, Sundsvall, Karlstad och Örebro. Vi hyr även ut studentbostäder i Uppsala samt kommer att bygga fler lägenheter i Stockholm och Gävle.

Som ungt och modernt fastighetsbolag har vi höga ambitioner och genom egna undersökningar har vi tagit reda på vad du som student tycker är viktigast när det gäller boendet. Med detta som utgångspunkt för vårt arbete och utvecklingen av bostäderna har vi också formulerat tydliga mål:

  • Vi ska erbjuda den bästa bostaden under studenttiden och även vara den bästa förvaltaren av studentbostäder.
  • Vi ska bli Sveriges största privatägda studentbostadsföretag.

Genom att uteslutande inrikta oss på studentbostäder kan vi anpassa såväl produktion som förvaltning till studentbostädernas speciella förutsättningar.  Vi arbetar efter ett väl genomtänkt bostadskoncept – från ax till limpa, om man så vill.

Vår arkitekt har ritat och utformat lägenheterna i våra hus efter studenternas önskemål, med välplanerad yta och utrustning och inredning av hög kvalitet. Lägenheterna har vidare produktionsanpassats för att kunna byggas på ett effektivt sätt – och därmed kunna erbjudas till en rimlig och attraktiv hyra. Vi bygger våra hus huvudsakligen i trä, vilket ger både miljö- och produktionsmässiga fördelar. När sedan studenten flyttat in upptäcker hen att bostadsärendena kan skötas när som helst alla dagar i veckan via vår nyutvecklade webbaserade kundtjänst.

BYGGER I TRÄ – NÄRPRODUCERAT OCH KLIMATSMART

Svenska Studenthus snabba expansionstakt förutsätter en väl genomtänkt och rationell produktion. Vi har därför utvecklat ett koncept baserat på industriellt trähusbyggande med hög designambition som samtidigt tillåter stora anpassningsbarhet till olika miljöer. Det huvudsakliga byggmaterialet är trä som är både närproducerat och klimatsmart.

Trä är ett mångsidigt råmaterial och det enda förnybara byggmaterialet. Genom att bygga i trä förbrukar vi mindre energi och släpper ut mindre koldioxid än vid framställning och användning av andra byggmaterial som betong och stål.

Träkonstruktioner karakteriseras av en kombination av olika komponenter som tillsammans ger bästa möjliga bärförmåga, värme- ljud- och fuktisolering, brandmotstånd samt lång livslängd. Trähusens tekniska och miljömässiga fördelar är uppenbara och intresset för att bygga flervåningshus i trä har ökat betydligt under det senaste decenniet.

UTVECKLINGEN DRIVS AV GRUNDARNAS VISION

Bakom den snabba utvecklingen av Svenska Studenthus ligger några personer med lång och djup erfarenhet av såväl fastighetsutveckling som svensk fastighetsmarknad. Svenska Studenthus ägs av fastighetsbolaget K2A.

”Det råder generellt sett en stor brist på studentlägenheter. Genom Svenska Studenthus vill vi erbjuda kompletta och prisvärda mindre hyreslägenheter med utrustning och inredning av hög kvalitet”, säger Johan Knaust, medgrundare och VD K2A.

”Vi har noggrant kartlagt marknad, regelverk, studenternas önskemål och de ekonomiska förutsättningarna, innan vi satt oss ned och ritat lägenheterna. Genom rationellt utnyttjande av hela ytan har vi fått plats med utrustning som man normalt bara finner i lite större lägenheter, till exempel fullhög kyl/frys och kombinerad tvätt- och torkmaskin”, säger Erik Wijkmark, arkitekt på K2A.