FÖRVALTNING

Lokal närvaro är en viktig förutsättning för en väl fungerande förvaltning. Vårt mål är därför att ha en egen förvaltningsorganisation på samtliga orter där vi valt att vara verksamma.

En hög omsättning i studentlägenheterna och studenters heterogena sammansättning medför krav som skiljer sig från vanlig bostadsförvaltning. Vi samarbetar därför gärna med lokala studentkårer för att förvaltningen ska bli så bra och effektiv som möjligt för alla parter.

När vi studerat studentbostadsmarknaden har vi sett ett antal studentboenden där gemensamma lokaler används i alldeles för liten utsträckning. Samtidigt som vi utvecklar bostäder vill vi skapa gemensamma lokaler som tillför campus ett mervärde från dag 1 och som samtidigt är ett starkt argument för studenterna att välja just vårt boende.