Godkända dokument

För att du skall få söka bostad och teckna kontrakt samt för boprövning vill vi att du laddar upp ett antal dokument. Nedan kan du se vilka dokument som är godkända av oss.

Söka Bostad

För att kunna söka bostad vill vi veta att du studerar eller kommer att studera på någon av orterna där vi har studentbostäder och då krävs att du laddar upp något av följande dokument

  • Antagningsbesked
  • Utdrag från Ladok där personnummer framgår samt vilka kurser du läser. Ladok hittar du via ditt lärocentrums studentcentrum.
  • Ansökningsbesked. Vi godtar bekräftelsemailet från Antagning.se där det framgår vilken utbildning du sökt. Detta så att du kan söka bostad på orten där du skall börja studera. Dock skall du senare komplettera med antagningsbeskedet. Om det skulle vara så att du inte kommer in på din utbildning har du tre månaders uppsägningstid om du tecknat kontraktet innan du är säker på att du kommit in på en utbildning

Teckna kontrakt

För att kunna teckna kontrakt skall förutom ovanstående en ID-handling laddas upp. Detta görs i ett av signeringsstegen. Här godtas bild eller pdf på Körkort/Pass/ID-kort.

Boprövning

Två gånger per år kommer vi att göra en boprövning för att se att du tagit de poäng som krävs. Du behöver då ladda upp ett dokument från Ladok som styrker att du tagit minst 15 poäng, det är viktigt att ditt personnummer syns på dokumentet. Ladok når du via ditt lärocentrums studentcentrum. I Gävle är det via Studentportalen.